Be
hind
the
num
bers

Achter de cijfers / Orderboekje

‘s Nachts en voorbeurs‘s Nachts vinden er geen transacties plaats. Hieronder ziet u een orderboekje ‘nacht’.
De koers van het aandeel (10,00€) is die van de avond vóór sluiting. Aangezien er geen enkele transactie geregistreerd kan worden, zijn de gegevens van het orderboekje onveranderlijk.

Koers van
het aandeel 10€
 • Aankoop

  Aantal orders Hoeveelheid effecten Voorgestelde prijs voor Aankoop
  5 2000 11.00
  3 1500 10.50
  1 500 10.00
  6 3000 9.70
  1 200 9.50
 • Verkoop

  Voorgestelde prijs voor Verkoop Hoeveelheid effecten Aantal orders
  10.50 1000 4
  11.00 2500 5
  11.30 3000 3
  12.55 1500 5
  13.00 500 1

1 2

In het orderboekje (1e regel) stel je bijvoorbeeld vast dat er 1 5 kopers zijn die samen 2000 aandelen willen kopen voor 11€. En 2 4 kopers die bereid zijn 1000 aandelen te verkopen voor 10,50€ enzovoorts.

De vooropeningTijdens de vooropening (7.15-9.00 uur) worden de orders geregistreerd in het orderboekje, maar gebeuren er geen transacties. De gegevens in het orderboekje veranderen dus in functie van de orders, maar de koers van het aandeel verandert niet.

Koers van
het aandeel 10€
 • Aankoop

  Aantal orders Hoeveelheid effecten Voorgestelde prijs voor Aankoop
  5 2000 11.00
  3 1500 10.50
  1 500 10.00
  6 3000 9.70
  1 200 9.50
 • Verkoop

  Voorgestelde prijs voor Verkoop Hoeveelheid effecten Aantal orders
  10.50 1000 4
  11.00 2600 6
  11.30 3000 3
  12.55 1500 5
  13.00 500 1

1

1 Verkoop van 100 effecten voor 11,00€ (2500 + 100)

Koers van
het aandeel 10€
 • Aankoop

  Aantal orders Hoeveelheid effecten Voorgestelde prijs voor Aankoop
  5 2000 11.00
  4 1700 10.50
  1 500 10.00
  6 3000 9.70
  1 200 9.50
 • Verkoop

  Voorgestelde prijs voor Verkoop Hoeveelheid effecten Aantal orders
  10.50 1000 4
  11.00 2600 6
  11.30 3000 3
  12.55 1500 5
  13.00 500 1

2

2 Aankoop van 200 effecten voor 10,50€ (1500 + 200)

Koers van
het aandeel 10€
 • Aankoop

  Aantal orders Hoeveelheid effecten Voorgestelde prijs voor Aankoop
  5 2000 11.00
  4 1700 10.50
  1 500 10.00
  6 3000 9.70
  1 200 9.50
 • Verkoop

  Voorgestelde prijs voor Verkoop Hoeveelheid effecten Aantal orders
  10.50 1000 4
  11.00 2600 6
  11.30 3500 4
  12.55 1500 5
  13.00 500 1

3

3 Verkoop van 500 effecten voor 11,30€ (3000 + 500)

Koers van
het aantal 10€
 • Aankoop

  Aantal orders Hoeveelheid effecten Voorgestelde prijs voor Aankoop
  5 2000 11.00
  4 1700 10.50
  1 3000 10.30
  1 500 10.00
  6 3000 9.70
 • Verkoop

  Voorgestelde prijs voor Verkoop Hoeveelheid effecten Aantal orders
  10.50 1000 4
  11.00 2600 6
  11.30 3500 4
  12.55 1500 5
  13.00 500 1

4

4 Aankoop van 3000 effecten voor 10,30€ (0 + 3000)

OpeningDe fixing bij opening vindt plaats om 9.00 uur. De operatie bepaalt de openingskoers, d.w.z. de koers waartegen de handel zal starten. Om die koers te bepalen, wordt de maximale hoeveelheid verhandelbare effecten berekend.

Hiervoor moeten we ons orderboekje nemen van op het einde van de vooropening:

Koers van
het aantal 10€
 • Aankoop

  Aantal orders Hoeveelheid effecten Voorgestelde prijs voor Aankoop
  5 2000 11.00
  4 1700 10.50
  1 3000 10.30
  1 500 10.00
  6 3000 9.70
 • Verkoop

  Voorgestelde prijs voor Verkoop Hoeveelheid effecten Aantal orders
  10.50 1000 4
  11.00 2600 6
  11.30 3500 4
  12.55 1500 5
  13.00 500 1

We hebben dus:

 • Aankoop

  Aantal orders Hoeveelheid effecten Voorgestelde prijs voor Aankoop
  5 2000 11.00
  4 1700 10.50
  1 3000 10.30
  1 500 10.00
  6 3000 9.70
 • Verkoop

  Voorgestelde prijs voor Verkoop Hoeveelheid effecten Aantal orders
  10.50 1000 4
  11.00 2600 6
  11.30 3500 4
  12.55 1500 5
  13.00 500 1

1

Voor 9,70€

 • 1 aan koperszijde: 3000 (9,70€) + 500 (10,00€) + 3000 (10,30€) + 1500 (10,50€) + 2000 (11,00€)= 10.000 effecten
 • aan verkoperszijde: 0

Maximale hoeveelheid verhandelbare effecten: 0

Dit geldt eveneens voor de waarden van 10,00€ en 10,30€.

maar voor 10,50€,

 • Aankoop

  Aantal orders Hoeveelheid effecten Voorgestelde prijs voor Aankoop
  5 2000 11.00
  4 1700 10.50
  1 3000 10.30
  1 500 10.00
  6 3000 9.70
 • Verkoop

  Voorgestelde prijs voor Verkoop Hoeveelheid effecten Aantal orders
  10.50 1000 4
  11.00 2600 6
  11.30 3500 4
  12.55 1500 5
  13.00 500 1

2 3

 • 2 koperszijde : 1700 (10,50€) + 2000 (11,00€) = 3.700 effecten
 • 3 verkoperszijde : 1000

Maximale hoeveelheid verhandelbare effecten: 1000

voor 11,00€,

 • Aankoop

  Aantal orders Hoeveelheid effecten Voorgestelde prijs voor Aankoop
  5 2000 11.00
  4 1700 10.50
  1 3000 10.30
  1 500 10.00
  6 3000 9.70
 • Verkoop

  Voorgestelde prijs voor Verkoop Hoeveelheid effecten Aantal orders
  10.50 1000 4
  11.00 2600 6
  11.30 3500 4
  12.55 1500 5
  13.00 500 1

4 5

 • 4 koperszijde: 2000
 • 5 verkoperszijde: 1000 (10,50€) + 2600 (11,00€) = 3600 effecten

Maximale hoeveelheid verhandelbare effecten: 2000

Enzovoort: we zien dat er geen koper is voor de andere waarden die voor verkoop worden aangeboden. Vandaar dat de maximale hoeveelheid verhandelbare waarden altijd 0 is. Berekeningen maken heeft hier dus geen zin.

Conclusie: de openingskoers zal 11,00€ zijn, aangezien de meeste effecten voor deze prijs verhandeld zullen worden. We stellen dus vast dat de openingskoers niet noodzakelijk de slotkoers is!

Wanneer de beursbel weerklinkt, zal het orderboekje er dus als volgt uitzien:

Koers van
het aandeel 11€
 • Aankoop

  Aantal orders Hoeveelheid effecten Voorgestelde prijs voor Aankoop
  5 2000 11.00
  4 1700 10.50
  1 3000 10.30
  1 500 10.00
  6 3000 9.70
 • Verkoop

  Voorgestelde prijs voor Verkoop Hoeveelheid effecten Aantal orders
  10.50 1000 4
  11.00 2600 6
  11.30 3000 3
  12.55 1500 5
  13.00 500 1

De beursdagIs het effect niet erg liquide (er zijn niet veel aankoop- en verkooporders), dan gebeurt er een fixing, wat wil zeggen dat de koers maar één of twee keer per dag tot stand komt.
Voor de andere effecten is er een continu een koersberekening.

De beursdag duurt van 9.00 tot 17.30 uur. Elke nieuwe order wordt getoetst aan de beschikbare orders bij de tegenpartij in het boekje om na te gaan of de transactie mogelijk is.

Koers van
het aandeel 11€
 • Aankoop

  Aantal orders Hoeveelheid effecten Voorgestelde prijs voor Aankoop
  0 0 11.00
  1 500 10.50
  1 3000 10.30
  1 500 10.00
  6 3000 9.70
 • Verkoop

  Voorgestelde prijs voor Verkoop Hoeveelheid effecten Aantal orders
  10.50 0 0
  11.00 600 2
  11.30 3000 3
  12.55 1500 5
  13.00 500 1

1

1 Bij opening vinden de uitvoerbare transacties plaats (in dit geval voor 10,50€ en 11,00€). De koers zal dan snel van 10,50€ (openingskoers) stijgen tot 11,00€.

Koers van
het aandeel 11€
 • Aankoop

  Aantal orders Hoeveelheid effecten Voorgestelde prijs voor Aankoop
  1 500 10.50
  1 3000 10.30
  1 500 10.00
  6 3000 9.70
 • Verkoop

  Voorgestelde prijs voor Verkoop Hoeveelheid effecten Aantal orders
  11.00 600 2
  11.30 3000 3
  12.00 1000 1
  12.55 1500 5
  13.00 500 1

2

2 Komt er een verkooporder voor 1000 effecten tegen 12,00€: geen koper voor 12,00€, de transactie wordt on hold geplaatst.

Koers van
het aandeel 12€
 • Aankoop

  Aantal orders Hoeveelheid effecten Voorgestelde prijs voor Aankoop
  1 500 10.50
  1 3000 10.30
  1 500 10.00
  6 3000 9.70
 • Verkoop

  Voorgestelde prijs voor Verkoop Hoeveelheid effecten Aantal orders
  11.00 600 2
  11.30 3000 3
  12.00 500 1
  12.55 1500 5
  13.00 500 1

3

3 Komt er een aankooporder voor 500 effecten tegen 12,00€: de transacties gebeuren voor 500 effecten; er blijven nog 500 andere effecten over die voor verkoop worden aangeboden tegen 12,00€. De koers bedraagt 12,00€.

Zo gaat dat de hele dag verder, maar dan bliksemsnel!

SluitingBij pre-closing (17.30-17.35 uur) worden orders geregistreerd en in het orderboekje opgenomen, maar vinden er geen transacties meer plaats. Op dit moment wordt de toestand bevroren om een slotkoers te kunnen bepalen.

Net als voor de openingskoers is de slotfixing (17.35 uur) de prijs waartegen een maximale hoeveelheid effecten verhandeld kunnen worden. Deze koers zal in het orderboekje voor ’s nachts voorkomen.

Tijdens de handel bij slotkoers (17.35-17.40 uur) of ‘trading at last’ worden enkel nog de orders aanvaard en uitgevoerd tegen een koers gelijk aan de sluitingsprijs. De andere orders verdwijnen in het orderboek voor de volgende handelsdag.

Risico’s en koelbloedigheid

We kunnen het niet genoeg herhalen: risico’s zijn eigen aan beleggen op de beurs. Maar het is wel lonend als je het niet op korte termijn bekijkt. En als je enkele elementaire regels respecteert inzake expertise, diversificatie… en het hoofd koel houdt. Van deze vier animatiefilmpjes word je al veel wijzer.

Plan 1 2 3 4 5
You are here