Be
hind
the
num
bers

Geschiedenis van de beurs / Enkele mijlpalen / Parijs, 1720

Parijs, 1720

Frauduleuze handelingen door de Compagnie du Pacifique in het Verenigd Koninkrijk, speculaties rond de Compagnie van Oostende in onze contreien en vooral het bankroet van de Compagnie van Mississippi en het faillissement van Law in Frankrijk: op de aandelenmarkten van de 18e eeuw heerst tumult en de grootschalige speculatie in aandelen (en niet meer in goederen) neemt vaart!

« Rue Quincampoix en l’année 1720 »
Verzameling. Collection Michel Hennin. Prenten over de geschiedenis van Frankrijk.
Deel 89, Stuks 7748-7847, periode: 1720 (Bibliothèque Nationale de France)

Voorloper en …

In 1716 kreeg Law van de regent van Frankrijk de toestemming om een privébank op te richten: de Banque générale. Deze bank maakte deel uit van de Mississippi Company, een handelsonderneming die met Louisiana, de Franse kolonie in Amerika, het handelsmonopolie had. De eerste aandelenemissie (voor de prijs van 500 livres) in 1717 was amper een succes. Law beslist dan om te innoveren en bedenkt de zogenaamde ‘beurscommunicatie’. Er werden pamfletten, affiches en boeken gepubliceerd om de fabelachtige verhalen over de Franse kolonie in de Nieuwe Wereld te verspreiden. Law beschreef zichzelf als een financieel genie; de aandelenkoers steeg al snel tot 750 livres begin 1719. Datzelfde jaar kocht de Compagnie du Mississippi van de staat het recht om munten te slaan en liet de Banque générale geld drukken. De aandelenkoers schoot omhoog, van 5.000 livres eind 1719 tot 8.000 livres begin 1720.

Portrait de John Law

Portret van John Law (1671 – 1729)
door Casimir Balthasar (1811-1875)
Versailles. Musée Du Château.© Leemage / Corbis

… oplichter!

De kandidaat-investeerders bestormden de Parijse Rue Quincampoix, waar de aandelen in een onbeschrijfelijke chaos van hand wisselden. De termijnspeculatie, die toegelaten was in Frankrijk, draaide op volle toeren. Toch begonnen enkelen te beseffen dat de winsten van de Compagnie zeer beperkt waren. Reizigers die uit Louisiana terugkeerden, kwamen met verhalen dat er van de beloofde rijkdommen – goud, geld en edelstenen – niets te vinden was. De investeerders raakten in paniek en in juli ontstond er oproer tussen de aandeelhouders in de Rue Quincampoix. Daarbij lieten vijftien mensen het leven. In september 1720 kelderde de koers tot 150 livres en de waarde van het papiergeld van de Banque générale maakte dezelfde val.

Tal van investeerders waren geruïneerd en Law vluchtte uit Frankrijk naar Brussel en vervolgens naar Venetië. Daar stierf hij, nagenoeg blut, in 1729 aan een longontsteking.

Plan 1 2 3 4 5
You are here