Be
hind
the
num
bers

Wat is dat eigenlijk, een beurs? / Het Beurspaleis

Het Beurspaleis

Het Beurspaleis is 140 jaar lang het financiële hart van het land geweest. Enkele weken geleden zijn de laatste inzittenden er vertrokken. Voor het gebouw een nieuwe bestemming krijgt, moeten we een blik werpen op het verleden ervan. We moeten de geschiedenis van de beurs vertellen, een plaats waar ondernemingen financiering vonden en dus ook een plaats waar ze vooruitgang boekten. We moeten ook uitleggen wat de beurs is en er een nieuw beeld van scheppen. Een beeld dat meer geeft dan alleen maar cijfers en een reputatie bijstelt die uit onwetendheid al te vaak in een kwaad daglicht wordt gesteld. Behind the Numbers, de tentoonstelling die de beurs voor iedereen toegankelijk maakt…

La Bourse de Bruxelles

Het Beurspaleis

In 1865 stelt architect Léon Suys een project voor om de stadskern te vernieuwen door een overkapping van de Zenne, van de Zuidlaan tot de Antwerpselaan. In dat globale plan staat ook een nieuw gebouw bestemd voor zowel de Handelsbeurs als voor de Centrale Hallen om zo de economische activiteit in de stad te laten heropleven.
De stadsautoriteiten zijn overtuigd en vragen Léon Suys om plannen te tekenen voor een beursgebouw. In februari 1868 wordt de overeenkomst getekend en op 15 juni van datzelfde jaar worden de plannen goedgekeurd op het College.

Het nieuwe gebouw wordt opgetrokken waar voorheen het Minderbroederklooster stond, dat teruggaat tot de dertiende eeuw en waarvan de ruïnes bewaard worden in een ondergronds museum in de Beursstraat. De bouw van de Beurs vangt aan in oktober 1869 en op 27 december 1873 wordt het vervroegd ingehuldigd met een groot bal waarop koning Leopold II en koningin Marie-Henriette aanwezig zijn. De werken duren nog enkele maanden voort waardoor de allereerste beurstransacties pas in het tweede kwartaal van 1874 konden starten.

De beeldhouwers

De hoofdgevel van het Beurspaleis bestaat uit een zuilengang. Acht Korinthische zuilen ondersteunen een groot hoofdgestel versierd met een slinger van bloemen en fruit als symbool van overvloed. Op het hoofdgestel rust het driehoekige fronton waarin België gebeeldhouwd is, omringd door de twee zinnebeelden die de Handel en de Industrie voorstellen.

De sculpturen zijn van de hand van Jean-Joseph Jacquet. Hij is ook de auteur van het model met de twee leeuwen aan beide zijden van de trap die naar de zuilengaanderij leidt.
De twee enorme leeuwen, de ene met opgerichte kop, de andere met gekromde rug, waken over de majestueuze trap aan de voorzijde van het gebouw. De ene leeuw staat symbool voor de ‘hausse’, de tweede voor de ‘baisse’ van de beurs, zijnde de twee tendensen op een effectenbeurs. De leeuwen zijn met andere woorden de Belgische versie van de beroemde ‘bears & bulls’.

Het beurspaleis van Brussel

Zijn broer, Jacques Jacquet, tekent voor het model van de drie groepen boven het fronton. De centrale groep met de 3 figuren staat voor de Handelsvrijheid en de twee andere voor het Transport over de weg en het Transport over het water.

Drie deuren geven toegang tot het gebouw.

Boven de middelste deur, rond het horloge, staan twee gevleugelde figuren symbool voor het Goed en het Kwaad. Dit is het werk van Victor De Haen.

Albert-Ernest Carrier-Belleuse, een vermaard Frans kunstenaar, bezat een atelier in Brussel dat hem ter beschikking werd gesteld door architect Suys. Hij vervaardigde er de fries van het Beursgebouw, evenals de fries boven de ramen van de benedenverdieping en de twee groepen liggende zinnebeelden die de twee vensters met gebogen fronton in de zijgevels sieren: de Voorzichtigheid en de Waakzaamheid, alsook de Handelsrechtspraak en de Orde.

Antoine-Joseph van Rasbourgh is de auteur van Afrika en Azië – 2 groepen op de zuidelijke zijgevel – en van de 4 kariatiden in de grote zaal binnen in het gebouw: de Handel en de Industrie, alsook de Kunsten.

Van Rasbourgh werkt in het atelier van Carrier-Belleuse. In 1871 brengt Auguste Rodin beide kunstenaars bij elkaar. De beroemde bezieler van De Denker verlaat Frankrijk na de val van de Parijse Commune en verblijft enkele jaren in Brussel. Vandaar dat velen denken dat Rodin heeft meegewerkt aan de fries van Carrier-Belleuse. Maar geen enkel archiefstuk bevestigt die stelling.

Plan 1 2 3 4 5
You are here