Be
hind
the
num
bers

Wat is dat eigenlijk, een beurs? / Woordenschat

Woordenschat

Aandeel

Eigendomsbewijs van een deel van het kapitaal van een bedrijf. Het geeft recht op een dividend (deel van de winst die het bedrijf boekt). Aandelen kunnen op de beurs worden verhandeld.

(Beurs) koers

Prijs van een effect (bijvoorbeeld een aandeel) die tot stand komt door de aankoop- en verkooporders tegen elkaar af te wegen. Deze prijs geeft dus het evenwicht tussen vraag en aanbod weer. Hierdoor kan een beurskoers voortdurend schommelen tijdens een handelssessie.

Misbruik van voorkennis

Een misdrijf begaan door een persoon die financiële activa van een beursgenoteerd bedrijf koopt of verkoopt op basis van informatie die hij heeft vernomen, bijvoorbeeld door zijn functie in het bedrijf, en die andere marktspelers niet kunnen kennen.

Notering

De bepaling van een koers op de beurs. Dat kan continu gebeuren (de koers wijzigt bij elke aan- of verkooporder) of op basis van fixing (de orders worden op vaste tijdstippen met elkaar vergeleken).

Dematerialisatie

Vroeger bestond er een papieren versie van effecten. Sinds de digitalisering van de transacties is dat niet meer het geval en zijn effecten gedematerialiseerd.

Euronext

Pan-Europese beurs die sinds 2000 enkele Europese beurzen groepeert (Amsterdam, Brussel, Parijs en Lissabon). In 2007 fuseerde ze met de New York Stock Exchange tot NYSE Euronext, de grootste beursspeler ter wereld. Euronext is zelf op de beurs genoteerd en werd in 2013 overgenomen door ICE (Intercontinental Exchange).

Beursindex

Gemiddelde van de beurskoersen van de effecten waaruit de index is samengesteld. Het kan gaan om een eenvoudig rekenkundig of een gewogen gemiddelde naargelang van bijvoorbeeld de beurskapitalisatie van de bedrijven. Er bestaan algemene en sectorgebonden indexen. Voorbeelden: de Bel20, de S&P500, de CAC40 enz.

Krach

Plotselinge ineenstorting van de beurswaarden door een overvloed aan verkooporders.

Liquiditeit

Het vermogen van een markt om vele aankoop- of verkooporders te slikken, zonder dat dit een grote weerslag heeft op de beurskoersen. Hoe groter de liquiditeit van een markt, des te makkelijker, sneller en goedkoper het is om er transacties te doen. En dus des te eenvoudiger een belegger over zijn spaargeld kan beschikken zoals hij dat wil.

Zeepbel

Explosie van de waarde van effecten in vergelijking met de fundamentele economische waarde ervan. Een zeepbel komt meestal langzaam tot stand, maar spat dan plots uit elkaar.

Plan 1 2 3 4 5
You are here