Fonds prestatie

Jaarlijkse prestatie
TreeTop Global Opportunities I GBP

Evolutie van de jaarlijkse rendementen van TreeTop Global Opportunities I GBP vs MSCI AC World in GBP(1)

(1) MSCI All Countries World Index, nettodividenden opnieuw geïnvesteerd in GBP. Het beleggingsbeleid voorziet niet in een correlatie tussen de referentie-index en het compartiment. De prestatie van het compartiment kan dus verschillen van die van de index.

Evolutie van de NIW (Netto Inventaris Waarde) van TreeTop Global Opportunities I GBP vs MSCI AC World in GBP(1)

(1) MSCI All Countries World Index, nettodividenden opnieuw geïnvesteerd in GBP. Het beleggingsbeleid voorziet niet in een correlatie tussen de referentie-index en het compartiment. De prestatie van het compartiment kan dus verschillen van die van de index.

Laatste NIW in GBP
(21-05-2019)
139,00

Gecumuleerd rendement
op 21-05-2019

Fonds MSCI AC World in GBP (1)
YTD 6,03% 11,87%
1 jaar -24,17% 5,75%

Geannualiseerd actuarieel rendement op 21-05-2019

Fonds MSCI AC World in GBP (1)
3 jaar 4,50% 15,71%
5 jaar 3,29% 12,26%
Oorsprong* 4,04% 10,16 %

* sinds de lanceringsdatum van het compartiment (2011).

In het verleden behaalde resultaten van de bevek zijn geen garantie voor de toekomst.

Bronnen : Degroof Petercam Asset Services en Bloomberg voor de periode 2011 - 2019

De rendementen zijn berekend in de basisvaluta: GBP (het rendement in EUR daalt of stijgt in functie van wisselkoersschommelingen). Wisselkoersschommelingen hebben de historische rendementen in EUR beperkt.

De rendementen omvatten de lopende kosten, inclusief de beheer- en prestatievergoedingen, die aan het compartiment worden onttrokken, maar niet de instapvergoedingen die u mogelijk moet betalen.

De rendementsberekeningen zijn gebaseerd op de historische NIW's die raadpleegbaar in de kranten l'Echo of De Tijd.

Algemene informatie

Naam van het fonds TreeTop Global SICAV
Naam van het compartiment TreeTop Global Opportunities
Producttype/ juridische vorm/ toepasselijk recht en toepasselijke duur compartiment van UCITS-fonds dat de juridische vorm heeft van een bevek naar Luxemburgs recht en van onbepaalde duur is
Aandelenklasse I GBP
Dividendbeleid Capitalisation
Oprichtingsdatum 2011
ISIN-code LU0575823595
Initiële minimuminv. £5,000,000
Fondstype UCITS
Liquiditeit Daily
Vestigingsplaats Luxembourg
Beleggerstype Institutional investors only with a TreeTopAM agreement
Beheerskosten 0.70%
Prestatiecommissie 15% (in excess of MSCI AC World)
Instapkosten 0%
Lopende kosten 0,89%

 

Risico- en opbrengstprofiel

1 2 3 4 5 6 7

Lager risico (maar niet risicoloos)

Potentieel lagere opbrengsten

Hoger risico


Potentieel hogere opbrengsten

Meer info over het risicoprofiel vindt u in de laatste versie van de EBI en het prospectus.

Behandeling van klachten van cliënten
Richt uw klacht schriftelijk aan de "Compliance officer" op het volgende adres: TreeTop Asset Management Belgium, Frankenstraat 79 in 1040 Brussel.
We sturen u binnen de 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. We zullen uw klacht analyseren en u een gedetailleerd antwoord bezorgen binnen de maand na de ontvangst ervan, op voorwaarde dat de klacht volledig en precies is.

Bemiddelingsdienst
U kunt voor een klacht rond beleggingsproducten en -diensten contact opnemen met de Ombudsman voor de financiële sector: Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, B-1000 Brussel (www.ombudsfin.be of [email protected]).
De bemiddelingsdienst kan dan oplossingen suggereren om uw geschil te regelen. Bij gebrek aan akkoord over de voorgestelde oplossingen kan elke partij het geschil voor een bevoegde rechtbank brengen.

 

Documenten

Het is essentieel om kennis te nemen van de informatiedocumenten die beschikbaar zijn over het fonds voor u intekent. De Essentiële Beleggersinformatie, de prospectus en de laatste (half)jaarlijkse rapporten staan tot uw beschikking.

De NIW's van het compartiment worden ook gepubliceerd in de kranten l'Echo of De Tijd.

U kunt bijkomende informatie ontvangen over dit fonds, met inbegrip van de prospectus, het laatste jaarrapport, elk volgend halfjaarlijks rapport en de laatste aandelenkoers bij de beheermaatschappij op het volgend adres: 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg. Ze zijn gratis beschikbaar in het Engels, Frans en Nederlands.

Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jaarl. Rend.
2019 6,87% 3,32% -2,48% 1,96% - - - - - - - - 6,03% (YTD)
2018 0,34% -2,78% -5,77% 3,15% -2,08% -1,70% 1,80% -2,39% -5,19% -11,06% -0,87% -9,95% -31,74%
2017 0,66% 3,96% 4,06% -1,03% 3,46% 1,62% 3,30% 0,81% 0,72% 4,32% 0,24% 3,11% 28,14%
2016 -7,67% 3,50% 3,42% 2,13% -0,46% 2,61% 9,56% 3,29% 0,42% 3,75% -4,32% 2,31% 19,00%
2015 0,96% 6,17% 2,06% -0,72% 2,01% -4,89% 0,56% -6,32% -4,89% 7,02% 1,27% 0,82% 3,16%
2014 -1,28% 2,64% -1,42% -1,84% 1,43% -0,71% -0,05% 1,92% -2,27% -1,96% 4,16% -1,31% -0,93%
2013 9,66% 4,23% 1,09% 0,57% 5,65% -4,74% 4,98% -1,65% 1,93% 4,73% -0,35% 2,72% 31,93%
2012 4,54% 6,28% -1,32% -3,25% -5,85% 1,32% 1,16% 2,60% 2,61% 0,25% 1,95% 4,59% 15,19%
2011 - - 0,09% 0,19% -0,77% -2,00% -3,79% -9,91% -6,46% 6,69% -6,74% 1,90% -18,91%
Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Perf. Ann.
2019 140,10 144,75 141,16 143,93 - - - - - - - - 6,03% (YTD)
2018 192,71 187,35 176,54 182,10 178,31 175,27 178,42 174,16 165,12 146,86 145,58 131,10 -31,74%
2017 150,87 156,84 163,20 161,52 167,11 169,81 175,41 176,83 178,11 185,81 186,25 192,05 28,14%
2016 116,29 120,36 124,48 127,13 126,55 129,85 142,27 146,95 147,56 153,10 146,49 149,88 19,00%
2015 123,26 130,87 133,57 132,61 135,27 128,66 129,38 121,20 115,27 123,36 124,93 125,95 3,16%
2014 121,66 124,87 123,10 120,83 122,56 121,69 121,63 123,97 121,15 118,77 123,71 122,09 -0,93%
2013 102,43 106,76 107,92 108,54 114,67 109,23 114,67 112,78 114,96 120,40 119,98 123,24 31,93%
2012 84,77 90,09 88,90 86,01 80,98 82,05 83,00 85,16 87,38 87,60 89,31 93,41 15,19%
2011 - - 101,24 101,43 100,65 98,64 94,90 85,50 79,98 85,33 79,58 81,09 -18,91%

Strategie van het fonds

Het compartiment streeft ernaar de waarde van uw belegging op lange termijn te verhogen.

In normale marktomstandigheden belegt het compartiment voornamelijk in aandelen van emittenten uit de hele wereld, inclusief uit opkomende markten, China en Rusland. Het compartiment belegt ook in andere soorten effecten, in overeenstemming met zijn doelstelling. Het compartiment kan ook derivaten gebruiken voor beleggingsdoeleinden of om beleggingsrisico's te beperken (afdekking).

Fundamenteel in de aanpak van de fondsbeheerder is de overtuiging dat bedrijven met een versnellende winstgroei de beste absolute rendementen leveren. Hierdoor is het compartiment gericht op de gebieden die een hoge groei meemaken of waar de groei opnieuw versnelt. Het compartiment zal voornamelijk beleggen in ongeveer 50 tot 70 bedrijven die gediversifieerd zijn over economische sectoren en geografische gebieden. 

De MSCI All Country World index is een referentie voor het beleggingsuniversum van de fondsbeheerder. Deze dient echter alleen ter informatie omdat het compartiment wordt beheerd op discretionaire basis en de portefeuille grote afwijkingen laat zien ten opzichte van de index.

Dit compartiment is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 6 jaar op te nemen.

Deze aandelencategorie keert geen dividenden uit (dit betekent dat alle inkomsten die door het compartiment worden ontvangen, worden toegevoegd aan de aandelenprijs).

U kunt dagelijks orders plaatsen om aandelen van het compartiment te kopen of te verkopen.

Deze doelstellingen en het beleggingsbeleid zijn een getrouwe kopie van deze opgenomen in de EBi van het compartiment.

Fondsbeheerder

Peter Robson

Co-Fondsbeheerders

Ben Shields
Jonathan Alvis

De portefeuille streeft naar een constant absoluut rendement voor beleggers op lange termijn, door te beleggen in zich aanbiedende groeimogelijkheden. Fundamenteel voor deze benadering is de overtuiging dat bedrijven met een versnelde winstgroei het beste absolute rendement leveren. Daarom focust de portefeuille zich op gebieden met een sterke groei of met een groei die opnieuw versnelt. De portefeuille zal worden geconcentreerd in ongeveer 50 tot 70 aandelen of aandelengerelateerde namen, terwijl valuta-, opties- en converteerbare obligatieposities gebruikt zullen worden om het risico te verminderen. Het fonds zal alleen beleggen in effecten met een lange looptijd en voorzien in de mogelijkheid om marktrisico's te dekken.

De procedure doet een beroep op een combinatie van bedrijfscontacten en macro-economische analyse. Bedrijfsbezoeken zijn essentieel om ondernemingen te vinden met een geschikt winstprofiel, en macro-economische tendensen te identificeren. Gedurende zijn vele jaren in de beleggingswereld heeft de beheerder een uitgebreid netwerk van contacten uitgebouwd. Hij gelooft niet in 'beleggen in het luchtledige'; daarom doet hij een beroep op macroanalyses om gebieden/sectoren te identificeren waarvan de verbeterende omstandigheden de groei stimuleren.

De belangrijkste aandachtsgebieden zijn:

 • Versnelde winstgroei
 • Conjunctureel herstel
 • Positieve vrije kasstroom
 • Duurzaam concurrentievoordeel
 • Positieve winstherziening
 • Katalysator voor verandering.

Zodra een interessante mogelijkheid is vastgesteld, moet de beheerder beoordelen hoeveel er rekening gehouden werd met waarderingen. Er wordt een hele reeks maatregelen toegepast waaronder:

 • Contante nettowaarde
 • Gesprekken met side-verkoopanalisten
 • Historische waarderingsbereiken
 • Grensoverschrijdende vergelijkingen en vergelijkingen binnen de markt
 • Koers/Winst-Groeiratio's
 • Alternatieve waarderingsmethoden bijv.. Ondernemingswaarde/Geïnvesteerd kapitaal.

De positie wordt vervolgens afgewogen rekening houdend met een potentieel rendement, liquiditeit en de vastgestelde opportuniteit.

 

Het compartiment is gespreid over regio's en sectoren en is gericht op de gebieden die een hoge groei meemaken of waar de groei opnieuw versnelt. De portefeuille zal worden geconcentreerd in ongeveer 50 tot 70 aandelennamen. Er kan tot 40% cash worden aangehouden, maar meestal zal de portefeuille volledig worden belegd. Bovendien kan er een beroep worden gedaan op een bescherming door derivaten om de blootstelling aan de marktvolatiliteit verder te verlagen.

Voornaamste risicofactoren die het risiconiveau bepalen

Het compartiment biedt geen kapitaalbescherming of kapitaalgarantie, noch een garantie op een vast rendement. Het risicoprofiel van het compartiment weerspiegelt de volgende factoren: 1) zij belegt voornamelijk in aandelen, en 2) zij kan bepaalde economische sectoren of regio's bevoordelen, inclusief opkomende markten. 

Andere risico’s die in acht genomen moeten worden

Daarnaast is het compartiment blootgesteld aan andere risico's: tegenpartij- (het compartiment kan geld verliezen als een entiteit waarmee het zaken doet niet bereid is, of niet in staat is, om haar verplichtingen tegenover het compartiment na te komen) en wettelijke en fiscale risico’s (het compartiment kan beïnvloed worden door buitenlandse wettelijke en fiscale wijzigingen, waarvan sommige met terugwerkende kracht kunnen zijn).

Portefeuilleverdeling

Geografische verdeling

Including (>5%): USA 30,7% - UK 13,9% - India 10,0% - China 6,1% - Argentina 5,9% - Canada 5,4% - Spain 5,2%

Top-10 gerangschikt volgens onderliggende waarde

Beschrijving Gewicht (% NIW)
Totaal 32,8%
IQE PLC 4,2%
FPT CORP 4,1%
PRESTIGE ESTATES PROJECTS 3,8%
CITIGROUP INC 3,3%
ITRON INC 3,3%
WANDISCO PLC 3,1%
NATIONAL OILWELL VARCO INC 2,9%
INDIABULLS HOUSING FINANCE 2,8%
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE 2,7%
CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR 2,6%

Type effecten

Sectoriële verdeling volgens onderliggende waarde

Equity Play (groei) / Yield Play (rendement)

Top-5 converteerbare obligaties

Top-5 aandelen

Top-10 gerangschikt volgens instrument

Beschrijving Gewicht (% NIW)
Totaal 32,8%
IQE PLC 4,2%
FPT CORP WRT (JPM) 4,1%
PRESTIGE ESTATES PROJECTS 3,8%
CITIGROUP INC 3,3%
ITRON INC 3,3%
WANDISCO PLC 3,1%
NATIONAL OILWELL VARCO INC 2,9%
INDIABULLS HOUSING FINANCE 2,8%
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE 2,7%
CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR 2,6%

Beurskapitalisatie

Evolutie van de ratio's

* De cijfers van vóór 30 juni 2006 zijn die van de onderliggende waarden van de Bevek TreeTop Convertible International.

Andere statistieken