Hoe kan men op het juiste moment op de juiste plek zijn? Door altijd overal te zijn.

Elke regio van de wereld en elke sector creëert rijkdom. Maar hoe weet u waar en wanneer u moet beleggen in een wereld die steeds geavanceerder, complexer en sneller wordt…

Om van de opportuniteiten te genieten, zijn de wereldwijde indexfondsen belegd in de belangrijkste beurzen en vormen ze een eenvoudig instrument om daar te zijn waar de rijkdom gecreëerd wordt. Onder meer daarom trekken deze fondsen steeds meer beleggers aan.

Bekijk de indexfondsen verdeeld door TreeTop

Minder kosten

Omdat een indexfonds niet actief beheerd wordt door een beheerder, zijn er minder kosten en commissies. Dit heeft dus een direct positief effect op het nettorendement van uw beleggingen.

Eenvoudiger

De wereldwijde indexfondsen zijn samengesteld uit de belangrijkste aandelen van alle sectoren en regio’s over de hele wereld. ‘Kant-en-klaar’ als het ware en dus zeer eenvoudig.

Geen beheersrisico

Bij het indexbeheer beperkt de beleggingsdoelstelling zich tot het zo goed mogelijk nabootsen van de prestatie van een bepaalde beursindex. De beheerder van dit type fonds stelt zijn portefeuille enkel vanuit die doelstelling samen en het risico om die doelstelling niet te behalen is vrij klein.

Wat is een indexfonds?

Een indexfonds is een beleggingsfonds dat als doelstelling heeft eenvoudigweg de prestatie van een bepaalde beursindex (BEL20, CAC40, NASDAQ…) te reproduceren. Het wordt ook passief beheer genoemd.

Wat is het verschil tussen lokaal en wereldwijd?

Een lokaal indexfonds concentreert zich op de prestaties van een regio, Europa bijvoorbeeld. Terwijl een multisectoraal wereldwijd indexfonds een bredere spreiding biedt. Men kan stellen dat beleggen in een lokaal of sectoraal indexfonds een meer ‘actieve’ risiconame impliceert omdat die focust op slechts een deel van het wereldwijde beleggingsuniversum.

  • Bredere spreiding
  • Minder risico’s
  • Globale evolutie

Waarom een indexfonds kiezen als men begint te beleggen?

Terwijl het oprichten en beheren van een wereldwijd en multisectoraal indexfonds een zaak is van experts, vergt beleggen in een dergelijk fonds slechts zeer weinig beurskennis. Het fonds is als het ware ‘kant-en-klaar’. Het biedt een eenvoudige en efficiënte toegang tot het prestatiepotentieel van de wereldbeurs.

De prestatie van de wereldbeurs op lange termijn nabootsen.

Historisch gezien is de wereldbeurs wellicht een van de meest rendabele beleggingen op lange termijn(1), ondanks de periodes van grote zowel positieve als negatieve schommelingen. Het wereldwijde indexfonds volgt automatisch deze evolutie om deze prestatie zo goed mogelijk te reproduceren.

(1) Bron : Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2018, Elroy Dimson, Paul Marsh and Mike Staunton, Triumph of the Optimists: 101 Years of Global Investment Returns, Princeton University Press, 2002

U overweegt te beleggen, maar hebt nog vragen?

  Word gebeld door een adviseur

of bel ons op

+32 2 613 15 30
Van maandag tot vrijdag. Van 9 tot 18 uur.