Algemene informatie over de TreeTop fondsen (Bijgewerkt februari 2020)

Naam van het compartiment Naam van het fonds Kapitalisatie of distributie Lanceringsdatum ISIN-code Liqui-diteit Beheerskosten Prestatievergoeding Instapkosten Uitstapkosten Conversiekosten Lopende Kosten Minimum initiële belegging (Gedeeltelijke) afdekking tegen het wisselkoersrisico? Minimum beleggings horizon Risicoprofiel (1 tot 7) 1. Taks op beursverrichti ngen? 2. Belgische heffing op het sparen? 3. Belg. roerende voorheffing op dividenden?
UCITS FONDSEN
FONDSEN IN CONVERTEERBARE OBLIGATIES
TreeTop Convertible International AH EUR TreeTop Convertible SICAV Kap. 30/06/1988 LU0012006317 Dagelijks 1.20% 12% (High Watermark) - - - 1.63% € 250 Ja1 5 tot 7 J 5 Ja Ja Neen
TreeTop Convertible International BH USD TreeTop Convertible SICAV Kap. 07/07/2005 LU0221833030 Dagelijks 1.20% 12% (High Watermark) - - - 1.62% $250 Ja1 5 tot 7 J 5 Ja Ja Neen
TreeTop Convertible International CH GBP TreeTop Convertible SICAV Kap. 21/06/2007 LU0305892035 Dagelijks 1.20% 12% (High Watermark) - - - 1.66% £250 Ja1 5 tot 7 J 5 Ja Ja Neen
TreeTop Convertible International DH EUR TreeTop Convertible SICAV Dis. 22/11/2007 LU0332191302 Dagelijks 1.20% 12% (High Watermark) - - - 1.62% € 250 Ja1 5 tot 7 J 5 Neen Ja Ja
AANDELENFONDSEN
TreeTop Sequoia Equity AH EUR TreeTop Global SICAV Kap. 22/06/2006 LU0257173335 Dagelijks 1.20% 12% (High Watermark) - - - 1.64% € 250 Ja1 6 tot 8 J 6 Ja Neen Neen
TreeTop Sequoia Equity A EUR TreeTop Global SICAV Kap. 02/07/2018 LU1836394475 Dagelijks 1.20% 12% (High Watermark) - - - 1.66% € 250 Neen 6 tot 8 J 5 Ja Neen Neen
TreeTop Sequoia Equity B USD TreeTop Global SICAV Kap. 22/06/2006 LU0257174143 Dagelijks 1.20% 12% (High Watermark) - - - 1.63% $250 Neen 6 tot 8 J 5 Ja Neen Neen
TreeTop Sequoia Equity C GBP TreeTop Global SICAV Kap. 01/02/2007 LU0285817697 Dagelijks 1.20% 12% (High Watermark) - - - 1.65% £250 Neen 6 tot 8 J 5 Ja Neen Neen
TreeTop Global Conviction A EUR TreeTop Global SICAV Kap. 15/10/2014 LU1117668860 Dagelijks 1.20% 12% (High Watermark) - - - 1.52% € 250 Neen 6 tot 8 J 6 Ja Neen Neen
TreeTop Global Conviction AH EUR TreeTop Global SICAV Kap. 02/07/2018 LU1836395100 Dagelijks 1.20% 12% (High Watermark) - - - 1.51% € 250 Ja1 6 tot 8 J 5 Ja Neen Neen
TreeTop World Equity Index A TreeTop SICAV Kap. 09/03/2015 BE6275981817 Dagelijks 0.30% - Max. 3.1%2 0.05%3 0.10% 0.56% € 250 Neen 6 tot 8 J 5 Ja Neen Neen
TreeTop World Equity Index AH TreeTop SICAV Kap. 09/03/2015 BE6275985859 Dagelijks 0.30% - Max. 3.1%2 0.05%3 0.10% 0.56% € 250 Ja1 6 tot 8 J 5 Ja Neen Neen
TreeTop World Equity Index C TreeTop SICAV Kap. 29/09/2017 BE6297537068 Dagelijks 0.10% - 2% gift 0.05%3 0.10% 0.38% € 2500 Neen 6 tot 8 A 5 Ja Neen Neen
TreeTop World Equity Index CH TreeTop SICAV Kap. 29/09/2017 BE6297540096 Dagelijks 0.10% - 2% gift 0.05%3 0.10% 0.30% € 2500 Ja1 6 tot 8 A 5 Ja Neen Neen
GEMENGDE FONDSEN
TreeTop Global Balanced A EUR TreeTop Global SICAV Kap. 02/07/2018 LU1836394988 Dagelijks 1.00% 12% boven de 50% 5Y German Gov.
Bonds opbrengst
- - - 1.61% € 250 Neen 4 tot 6 J 4 Ja Ja Neen
TreeTop Global Balanced AH EUR TreeTop Global SICAV Kap. 15/11/2011 LU0694355487 Dagelijks 1.00% 12% boven de 50% 5Y German Gov.
Bonds opbrengst
- - - 1.61% € 250 Ja1 4 tot 6 J 4 Ja Ja Neen
TreeTop Global Balanced D EUR TreeTop Global SICAV Dis. 02/07/2018 LU1836395019 Dagelijks 1.00% 12% boven de 50% 5Y German Gov
Bonds opbrengst
- - - 1.61% € 250 Neen 4 tot 6 J 4 Neen Ja Ja
TreeTop Global Balanced DH EUR TreeTop Global SICAV Dis. 15/11/2011 LU0694355560 Dagelijks 1.00% 12% boven de 50% 5Y German Gov
Bonds opbrengst
- - - 1.61% € 250 Ja1 4 tot 6 J 4 Neen Ja Ja
TreeTop Global Dynamic A EUR TreeTop Global SICAV Kap. 02/07/2018 LU1836394632 Dagelijks 1.20% 12% (High Watermark) - - - 1.74% € 250 Neen 6 tot 8 J 5 Ja Neen Neen
TreeTop Global Dynamic AH EUR TreeTop Global SICAV Kap. 15/11/2011 LU0694355214 Dagelijks 1.20% 12% (High Watermark) - - - 1.70% € 250 Ja1 6 tot 8 J 6 Ja Neen Neen
TreeTop Global Dynamic D EUR TreeTop Global SICAV Dis. 02/07/2018 LU1836394715 Dagelijks 1.20% 12% (High Watermark) - - - 1.70% € 250 Neen 6 tot 8 J 5 Neen Neen Ja
TreeTop Global Dynamic DH EUR TreeTop Global SICAV Dis. 15/11/2011 LU0694355305 Dagelijks 1.20% 12% (High Watermark) - - - 1.68% € 250 Ja1 6 tot 8 J 5 Neen Neen Ja
TreeTop Global Conservative A EUR TreeTop Global SICAV Kap. 11/05/2015 LU1229301061 Dagelijks 0.60% - - - - 1.06% € 250 Neen 3 tot 4 J 3 Ja Ja Neen
TreeTop Global Conservative D EUR TreeTop Global SICAV Dis. 11/05/2015 LU1229301145 Dagelijks 0.60% - - - - 1.06% € 250 Neen 3 tot 4 J 3 Neen Ja Ja
FONDS PERINVEST commercialisés par TreeTop Asset Management
Perinvest Asia Dividend Equity A EUR Perinvest (LUX) SICAV Kap. 01/01/2008 LU0338621724 Dagelijks 1.50% 15% (High Watermark) Max. 5% - - 2.24% € 100 Ja1 3 tot 4 A 6 Ja Neen Neen
Perinvest Asia Dividend Equity B USD Perinvest (LUX) SICAV Kap. 01/01/2008 LU0338622292 Dagelijks 1.50% 15% (High Watermark) Max. 5% - - 2.13% $100 Neen 3 tot 4 A 6 Ja Neen Neen
Perinvest Asia Dividend Equity D USD Perinvest (LUX) SICAV Dis. 20/06/2013 LU0940008153 Dagelijks 1.50% 15% (High Watermark) Max. 5% - - 2.13% $100 Neen 3 tot 4 A 6 Neen Neen Ja
Perinvest Asia Dividend Equity E GBP Perinvest (LUX) SICAV Kap. 04/05/2011 LU0625685937 Dagelijks 1.50% 15% (High Watermark) Max. 5% - - 2.26% £100 Ja1 3 tot 4 A 6 Ja Neen Neen
Perinvest Asia Dividend Equity F GBP Perinvest (LUX) SICAV Dis. 24/03/2010 LU0494615262 Dagelijks 1.50% 15% (High Watermark) Max. 5% - - 2.26% £100 Ja1 3 tot 4 A 6 Neen Neen Ja
Perinvest Harbour US Equity A USD Perinvest (LUX) SICAV Kap. 08/12/2010 LU0564489937 Dagelijks 1.50% 20% (High Watermark) Max. 5% - - 2.07% € 100 Neen 3 tot 4 A 5 Ja Neen Neen
Perinvest Harbour US Equity B EUR Perinvest (LUX) SICAV Kap. 08/12/2010 LU0564490273 Dagelijks 1.50% 20% (High Watermark) Max. 5% - - 2.18% € 100 Ja1 3 tot 4 A 5 Ja Neen Neen
Perinvest Harbour US Equity C GBP Perinvest (LUX) SICAV Kap. 08/12/2010 LU0564490430 Dagelijks 1.50% 20% (High Watermark) Max. 5% - - 2.22% € 100 Ja1 3 tot 4 A 5 Ja Neen Neen

1 Met het oog op het beheer van het wisselkoersrisico t.o.v. de referentiemunt van de aandelenklasse, kan het compartiment een beroep doen op technieken en afgeleide financiële instrumenten op deviezen. De belegger zich te informeren bij TreeTop Asset Management en de Essentiële Beleggersinformatie (EBi) en Prospectus te lezen om het beleid te verstaan dat toegepast wordt in elk compartiment.
2 Voor de cliënten die inschrijven via TreeTop Online of via een beheersmandaat, beleggingsadvies of het ontvangen en doorgeven van orders afgesloten bij TreeTop Asset Management Belgium, betaalt u slechts een instapkost van 0,1% in rekening gebracht door het fonds.
3 Conform artikel 117 §3 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging, dienen deze kosten, onderhevig aan het compartiment, ter dekking van de realisatiekosten van de activa.

Belgische taksen toegepast op natuurlijke personen met fiscale residentie in België:

 1. TOB: Taks op Beursverrichtingen op het moment van terugkoop (of conversie) in België
  » 1.32% (max. €4,000) bij de terugkoop van de kapitalisatieaandelen.
 2. Belgische heffing op het sparen: Belgische inhouding aan de bron bij terugbetaling ICB (30%)
  Op de BEVEKs die rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 25% belegd zijn in schuldvorderingen.
  Onze aandelenfondsen zijn niet onderworpen aan de meerwaardetaks in België.
  (Taks toegepast op de rente-inkomsten en de meerwaarden op schuldvorderingen)
 3. Belgische roerende voorheffing op dividenden
  Toegepast op de dividenden van de distributieaandelen (30%)

Het dient opgemerkt dat de taxatie van toepassing op uw verrichtingen kan verschillen naargelang het land van uw fiscale woonplaats.
Elke Lidstaat van de Europese Unie heeft haar eigen regels inzake taxatie van toepassing op haar onderdanen.
TreeTop Asset Management raadt u aan contact op te nemen met een fiscale raadgever of met de bevoegde fiscale administratie.