De cijfers spreken voor zich

De klassieke spaarrekening is aan het einde van zijn Latijn. En wellicht voor lange tijd!

De beurs is historisch onklopbaar!

Vandaag spreidt men de risico’s beter wereldwijd.

Een alternatief. Beleggen in fondsen ontwikkeld door erkende experts.

Ik zoek een oplossing om het kapitaal van mijn groepsverzekering te laten renderen

Ik weet dat een spaarrekening geen
goede formule meer is
Spaarrekeningen verliezen door de inflatie al jaren gemiddeld 1% in reële waarde. Met andere woorden, uw koopkracht daalt beetje bij beetje. Op basis van die elementen kunnen we zeggen dat een deel van uw spaargeld via de beurs beleggen op middellange tot lange termijn een kwestie van gezond verstand en goed vermogensbeheer is. Bij TreeTop Asset Management bestuderen wij elke belegging uiterst nauwkeurig. Van bij onze oprichting hebben we dankzij de koelbloedigheid, de expertise en het analysevermogen van onze beheerders altijd onze koers kunnen aanhouden en zo crisissen kunnen ombuigen in opportuniteiten in plaats van trauma's…
Lees het vervolg ›Terug

Ik meen dat ervaring heel belangrijk is op de beurs,

en die heb ik niet echt, ook al probeer ik op de hoogte te blijven
In tegenstelling tot traditionele adviseurs hebben de beheerders van TreeTop Asset Management maar één vak: de fondsen waarin u belegt direct beheren. Dat totale engagement is noodzakelijk om van de wereldwijde groei te profiteren. Dat heeft ervoor gezorgd dat de beheerders van TreeTop Asset Management regelmatig rendementen hebben behaald die boven het gemiddelde liggen van de wereldwijde aandelen in de voorbije 10, 5 en 3 jaar.
Lees het vervolg ›Terug

Ik wil niet te veel tijd spenderen aan mijn beleggingen

Ik wil in de eerste plaats van mijn pensioen genieten
De beurs heeft bewezen dat ze ondanks de crisissen de rendabelste belegging is, op voorwaarde dat men iets verder durft te kijken en de gebaande paden durft te verlaten. Dat is een visie die TreeTop Asset Management onderhoudt door op zoek te gaan naar opportuniteiten met ondernemingen die echt potentieel hebben op lange termijn. Onze voornaamste doelstelling is uw rendement te maximaliseren. Bij TreeTop Asset Management wordt elk fonds beheerd door één enkel beheerteam. U weet dus precies door wie en hoe uw geld wordt beheerd.
Lees het vervolg ›Terug

Simuleer uw beleggingen

jaarDeze simulatie dient louter indicatief gebruikt te worden en is gebaseerd op constante lineaire hypotheses, die onder andere historische jaarlijkse rendement- en inflatiegemiddelden in acht nemen. Op korte, middellange en lange termijn kunnen de marktprestaties en inflatie sterk afwijken van deze gemiddelden en een grote volatiliteit kennen. Meer informatie

In deze simulator hebben we een indeling bepaald tussen aandelen en obligaties die overeenkomt met elk risicoprofiel. 30/70 voor een conservatief profiel, 60/40 voor een gebalanceerd profiel, 80/20 voor een groei profiel en 100/0 voor een sterke groei profiel.

In de simulator hebben we het historische gemiddelde jaarlijkse rendement van de obligaties vervangen door het gemiddelde van de OLO-rentes op 10 jaar op 1 januari van het lopende jaar. De OLO-rentes op 10 jaar worden vaak gebruikt als indicator van het algemene niveau van de obligatierentes.

(1) Gemiddelde van de OLO-rentes op 10 jaar op 1 januari van elk jaar (02/01/2018): 0,72%
(2) (3) Gemiddeld geannualiseerd rendement van de aandelen voor inflatie (op basis van de inflatie in de US) tussen 1900 en 2017: 8,2%, dit stemt overeen met het reële geannualiseerde rendement na inflatie tussen 1900 en 2017 van 5,20%, Gemiddelde US inflatie tussen 1900 en 2017: 2,90%
Het reële gemiddelde geannualiseerde rendement na inflatie van 5,2% tussen 1900 en 2017, gebruikt om het gemiddelde geannualiseerde rendement van aandelen voor inflatie in onze simulatie is gebaseerd op de “World globally diversified” sectie van de volgende bron: Elroy Dimson, Paul Marsh and Mike Staunton, Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2018 - https://www.credit-suisse.com/media/assets/corporate/docs/about-us/media/media-release/2018/02/giry-summary-2018.pdf De simulator is een TreeTop initiatief; Elroy Dimson, Paul Marsh en Mike Staunton zijn niet betrokken.
Historische rendementen vormen geen garantie op toekomstige prestaties.

''Ik heb begrepen dat de wereldwijde fondsen mij meer opportuniteiten bieden''

Jean-Yves, 63 jaar

Waarom TreeTop?

 • Meermaals bekroonde expertise van topniveau
 • Transparantie, overtuiging en engagement
 • Langetermijnvisie
 • Service en onlinebeleggingssite aangepast aan verschillende beleggersprofielen
Meer weten

Bent u op zoek naar de beste manier om uw portefeuille zo goed mogelijk te spreiden?

Schrijf u in op onze nieuwsbrief om samen met TreeTop het beleggingsuniversum te volgen en te begrijpen.

Antwoord op de meest gestelde vragen

Fondsen bieden 3 significatieve voordelen namelijk diversificatie, eenvoudigheid en toegang tot een professioneel beheer.

Diversificatie – Diversificatie is een van de fundamentele regels in het portefeuillebeheer. Zij omvat een vaak efficiënte methode in risicobeheer door de rendements- en risicobronnen te spreiden over meerdere activa. In het bezit zijn van verschillende effecten geeft echter niet de waarborg op een goed risicobeheer. Een goed gespreide portefeuille moet effecten bevatten waarvan de prestaties relatief onafhankelijk zijn. Om een goed gediversifieerde “aandelenportefeuille” te bekomen, moet men aandelen kopen uit verschillende economische sectoren en verschillende regio’s. Voor een individuele belegger die een goed gediversifieerde portefeuille alleen wil beheren kunnen de kosten hoog oplopen en is tevens een relatief belangrijk kapitaal noodzakelijk.

Eenvoudigheid – Bij aankoop van één enkel beleggingsfonds, heeft u vanaf 250 euro toegang tot een goed gespreide portefeuille waarvan de allocatie regelmatig herbekeken wordt om conform te blijven aan de objectieven en aan het vooraf gedefinieerde beleggingsbeleid.

Professioneel beheer – Wanneer u een beleggingsfonds koopt, kiest u voor een deskundige in het portefeuillebeheer die het geld dat u belegt zal aanwenden om de zorgvuldig geanalyseerde effecten te kopen en te verkopen. Tegelijkertijd draagt hij er zorg voor dat een gezonde diversificatie van de beheerde portefeuille in acht wordt genomen. In het algemeen heeft het grote publiek noch de tijd noch de expertise om deze uitgebreide research en analyse te doen die van essentieel belang is om de juiste beleggingen te kiezen.

Meer info

Wij raden aan om enkel spaargeld te beleggen dat u in de nabije toekomst niet nodig zal hebben. Een belegging met aandelen dient te gebeuren met een visie op lange termijn om de mogelijke volatiliteitsschommelingen van de markten op uw beleggingen te beperken.

Er zijn geen goede of slechte momenten om op de beurs te beleggen. Anticiperen en extreme marktwaarden identificeren is een gewaagde oefening. Op een efficiënte wijze op de beurs beleggen kan eenvoudigweg door de beleggingen in de tijd te spreiden door regelmatig wereldwijde aandelenfondsen te kopen zowel in periodes van stijgende markten als dalende markten.

 

Is de tijd wel rijp om in de beurs te stappen?

De belegger die het gemiddeld aandelenrendement op lange termijn bekijkt, zal vaststellen dat die in het algemeen hoger ligt dan andere activaklassen. Het is dus wel degelijk interessant om te beleggen op de beurs. Wanneer we daarentegen de jaarlijkse beursrendementen bekijken, merken we op dat deze zeer volatiel zijn. Het is deze sterke volatiliteit die de belegger angstig en twijfelachtig maakt ten opzichte van de beursmarkten en die hem weerhoudt om de eerste stap op de beurs te wagen.

Bijvoorbeeld, over een periode van 10 jaar gaande van 31 december 2005 tot 31 december 2015, was het slechtste beursjaar dat van de financiële crisis van 2008. De MSCI All Country World Index (ACWI) verloor 39% van zijn waardering (in euro’s): een van de belangrijkste dalingen sinds de crisis van 1929. Maar in de loop van deze 10 jaren waren er ook 8 positieve beursjaren waarvan 4 jaren met jaarlijkse rendementen van meer dan 15% per jaar. Globaal gezien bedroeg het actuariële rendement van de ACWI tijdens deze periode van 10 jaar 6.25% per jaar. De belegger die de moed gehad heeft om belegd te blijven heeft zijn kapitaal praktisch kunnen verdubbelen op 10 jaar (+83%).

Wat moeten we hiervan onthouden? Het is wel degelijk interessant om te beleggen op de beurs maar crisissen zullen er altijd deel van uitmaken. Het tegenovergestelde zeggen zou liegen zijn. Er zullen altijd “goede” en “zwakke” beursjaren zijn MAAR… niemand kan in het begin van het jaar met zekerheid voorspellen of het een goed of een slecht jaar wordt. In deze context is de beste manier om te genieten van het gemiddeld rendement van de beurs: ten eerste elk jaar belegd zijn in de beurs, en dus beleggen op lange termijn, en ten tweede wereldwijd beleggen.

De belegger die schrik heeft van de impact van de crisissen op zijn kapitaal hoeft niet noodzakelijk te vluchten van de beurs. Hij belegt beter een minder belangrijk aandeel van zijn kapitaal op de beurs maar belegd blijven op elk moment. Hij moet ook vermijden om het “beste” moment te zoeken om te kopen want dan zou hij enkel beleggen wanneer hij vertrouwen heeft gewonnen (na opeenvolgende stijgingen waarvan hij niet genoten heeft) en vervolgens verkopen wanneer de markten gedaald zijn. De beurs hoort thuis in een gespreide portefeuille maar moet beschouwd worden op lange termijn.

Om optimaal te kunnen genieten van de mogelijke beursprestaties, beschouwt u bij voorkeur uw belegging op lange termijn. De essentiële beleggersinformatie (EBI) van de fondsen beheerd/verdeeld door TreeTop duidt de minimum aangeraden tijdspanne van een belegging aan. De EBI van de fondsen beheerd/verdeeld door TreeTop zijn beschikbaar op onze website. U kunt echter beslissen om de aandelen van de fondsen beheerd/verdeeld door TreeTop te verkopen wanneer u dat wenst. Uw aandelen worden dan teruggekocht door het fonds aan de prijs die overeenkomt met de netto inventariswaarde per aandeel (NIW) berekend nadat het fonds uw instructie tot verkoop heeft ontvangen. De opbrengst van de verkoop van uw aandelen, verminderd met de eventuele taksen en kosten, zal vervolgens beschikbaar zijn op uw cashrekening binnen de drie werkdagen.

U vindt de NIW van de fondsen beheerd/verdeeld door TreeTop terug op onze website (dagelijks aangepast).

Er dient echter opgemerkt dat, in uitzonderlijke omstandigheden vermeld in het prospectus, het fonds de terugkoop van haar aandelen tijdelijk kan opschorten.

Waarom kiezen voor een beleggingsfonds?

Er zijn twee soorten kosten: kosten verbonden aan het TreeTop Online platform en kosten gerelateerd aan de verschillende fondsen. 

Kosten verbonden aan het TreeTop Online platform

 • Makelaarsloon van 9 euro per transactie via TreeTop Online

Geen makelaarsloon bij een beleggingsplan

 • Geen bewaarloon
   
 • Geen beheerskosten op een belegging
   
 • Er zijn geen instapkosten van toepassing voor een inschrijving op actief beheerde fondsen via TreeTop Online of via een beheersmandaat, een overeenkomst van beleggingsadvies of een mandaat voor het ontvangen en doorgeven van orders afgesloten bij TreeTop Asset Management Belgium

  Voor de indexfondsen, betaalt u enkel de instapkost van 0,1% ten gunste van het compartiment.

Kosten gerelateerd aan de fondsen

De fondsen beheerd/verdeeld door TreeTop brengen kosten mee gelinkt aan hun courant beheer. De aard van deze kosten wordt toegelicht in hun prospectus en een schatting ervan wordt gegeven in de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). De EBI van de fondsen beheerd/verdeeld door TreeTop zijn beschikbaar op onze webpagina.

Gelieve te noteren dat deze kosten afgetrokken worden van de beleggingen in het fonds beheerd/verdeeld door TreeTop en niet van uw TreeTop Online rekening.