De realiteit van vandaag

Group Created with Sketch.

Het rendement van spaarrekeningen is uiterst laag.

Te veel beleggingsplatformen vragen tijd en kennis!

Vroeg en regelmatig beleggen vergt minder inspanningen.

De oplossing. Beleggen in oplossingen ontwikkeld door erkende experts.

Ik wil weten hoe en en met welk doel ik moet beleggen

Het begint met een klare kijk op mijn vermogen
Begin er zo vroeg mogelijk mee als u die mogelijkheid hebt. En als u een bepaald bedrag op lange termijn wilt beleggen, spreid die belegging dan in de tijd in plaats van alles in één keer te beleggen. Wij raden u ook aan enkel geld te beleggen dat u in de nabije toekomst niet nodig zult hebben. Een belegging in aandelen moet u doen met een langetermijnvisie, om de mogelijke impact van de volatiliteit van de markten op uw beleggingen te beperken.
Lees het vervolg ›Terug

Ik wil de kosten en het aantal tussenpersonen beperken

Minder kosten betekent meer rendement
Uw belangen zijn de onze en wij blijven aan uw zijde. Daarom hebben wij voor de transparantst mogelijke vergoedingsstructuur gekozen voor ons actief beheer: gedeeltelijk afhankelijk van de rendementen die wij voor u behalen. Door met TreeTop te beleggen, kiest u voor een directe relatie met een totaal onafhankelijke onderneming die haar eigen beleggingsfondsen heeft opgericht en beheert. Dankzij die directe relatie geniet u heel voordelige tarieven, aangezien er een tussenpersoon - uw bank - wordt uitgespaard.
Lees het vervolg ›Terug

Ik vind het nodig dat men zich samen met mij engageert

Ik zoek eerst en vooral expertise en toegankelijkheid
In tegenstelling tot traditionele adviseurs hebben de beheerders van TreeTop Asset Management maar één vak: de fondsen waarin u belegt direct beheren. Dat totale engagement is noodzakelijk om van de wereldwijde groei te profiteren. Dat heeft ervoor gezorgd dat de beheerders van TreeTop Asset Management regelmatig rendementen hebben behaald die boven het gemiddelde liggen van de wereldwijde aandelen in de voorbije 10, 5 en 3 jaar.
Lees het vervolg ›Terug

''Ik vond een formule waarmee ik geen tijd verspil aan het spelen van fondsenbeheerder''

Koen, 38 jaar

Waarom TreeTop?

 • Meermaals bekroonde expertise van topniveau
 • Transparantie, overtuiging en engagement
 • Langetermijnvisie
 • Service en onlinebeleggingssite aangepast aan verschillende beleggersprofielen
Meer weten

Simuleer uw beleggingen

jaarDeze simulatie dient louter indicatief gebruikt te worden en is gebaseerd op constante lineaire hypotheses, die onder andere historische jaarlijkse rendement- en inflatiegemiddelden in acht nemen. Op korte, middellange en lange termijn kunnen de marktprestaties en inflatie sterk afwijken van deze gemiddelden en een grote volatiliteit kennen. Meer informatie

In deze simulator hebben we een indeling bepaald tussen aandelen en obligaties die overeenkomt met elk risicoprofiel. 30/70 voor een conservatief profiel, 60/40 voor een gebalanceerd profiel, 80/20 voor een groei profiel en 100/0 voor een sterke groei profiel.

In de simulator hebben we het historische gemiddelde jaarlijkse rendement van de obligaties vervangen door het gemiddelde van de OLO-rentes op 10 jaar op 1 januari van het lopende jaar. De OLO-rentes op 10 jaar worden vaak gebruikt als indicator van het algemene niveau van de obligatierentes.

(1) Gemiddelde van de OLO-rentes op 10 jaar op 1 januari van elk jaar (02/01/2018): 0,72%
(2) (3) Gemiddeld geannualiseerd rendement van de aandelen voor inflatie (op basis van de inflatie in de US) tussen 1900 en 2017: 8,2%, dit stemt overeen met het reële geannualiseerde rendement na inflatie tussen 1900 en 2017 van 5,20%, Gemiddelde US inflatie tussen 1900 en 2017: 2,90%
Het reële gemiddelde geannualiseerde rendement na inflatie van 5,2% tussen 1900 en 2017, gebruikt om het gemiddelde geannualiseerde rendement van aandelen voor inflatie in onze simulatie is gebaseerd op de “World globally diversified” sectie van de volgende bron: Elroy Dimson, Paul Marsh and Mike Staunton, Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2018 - https://www.credit-suisse.com/media/assets/corporate/docs/about-us/media/media-release/2018/02/giry-summary-2018.pdf De simulator is een TreeTop initiatief; Elroy Dimson, Paul Marsh en Mike Staunton zijn niet betrokken.
Historische rendementen vormen geen garantie op toekomstige prestaties.

Bent u op zoek naar de beste manier om uw doelstellingen zo goed mogelijk te realiseren?

Schrijf u in op onze nieuwsbrief om samen met TreeTop het beleggingsuniversum te volgen en te begrijpen.

Antwoord op de meest gestelde vragen

Fondsen bieden 3 significatieve voordelen namelijk diversificatie, eenvoudigheid en toegang tot een professioneel beheer.

Diversificatie – Diversificatie is een van de fundamentele regels in het portefeuillebeheer. Zij omvat een vaak efficiënte methode in risicobeheer door de rendements- en risicobronnen te spreiden over meerdere activa. In het bezit zijn van verschillende effecten geeft echter niet de waarborg op een goed risicobeheer. Een goed gespreide portefeuille moet effecten bevatten waarvan de prestaties relatief onafhankelijk zijn. Om een goed gediversifieerde “aandelenportefeuille” te bekomen, moet men aandelen kopen uit verschillende economische sectoren en verschillende regio’s. Voor een individuele belegger die een goed gediversifieerde portefeuille alleen wil beheren kunnen de kosten hoog oplopen en is tevens een relatief belangrijk kapitaal noodzakelijk.

Eenvoudigheid – Bij aankoop van één enkel beleggingsfonds, heeft u vanaf 250 euro toegang tot een goed gespreide portefeuille waarvan de allocatie regelmatig herbekeken wordt om conform te blijven aan de objectieven en aan het vooraf gedefinieerde beleggingsbeleid.

Professioneel beheer – Wanneer u een beleggingsfonds koopt, kiest u voor een deskundige in het portefeuillebeheer die het geld dat u belegt zal aanwenden om de zorgvuldig geanalyseerde effecten te kopen en te verkopen. Tegelijkertijd draagt hij er zorg voor dat een gezonde diversificatie van de beheerde portefeuille in acht wordt genomen. In het algemeen heeft het grote publiek noch de tijd noch de expertise om deze uitgebreide research en analyse te doen die van essentieel belang is om de juiste beleggingen te kiezen.

Meer info

Wij raden aan om enkel spaargeld te beleggen dat u in de nabije toekomst niet nodig zal hebben. Een belegging met aandelen dient te gebeuren met een visie op lange termijn om de mogelijke volatiliteitsschommelingen van de markten op uw beleggingen te beperken.

Er zijn geen goede of slechte momenten om op de beurs te beleggen. Anticiperen en extreme marktwaarden identificeren is een gewaagde oefening. Op een efficiënte wijze op de beurs beleggen kan eenvoudigweg door de beleggingen in de tijd te spreiden door regelmatig wereldwijde aandelenfondsen te kopen zowel in periodes van stijgende markten als dalende markten.

 

Is de tijd wel rijp om in de beurs te stappen?

In de beleggingswereld bestaan geen zekerheden. Het verleden leert ons dat geen enkele belegging risicoloos is. De beurs, de obligatiemarkten en vastgoed hebben allemaal crisisperiodes met belangrijke kapitaalverliezen gekend. De wereld is in voortdurende verandering. Sommige veranderingen gebeuren geleidelijk en andere snel, sommige zijn structureel en andere conjunctureel maar ze brengen allemaal hun risico’s en opportuniteiten met zich mee. Tegenwoordig bieden de zogenaamd “weinig geriskeerde” activa heel lage rendementen. Wist u dat bijvoorbeeld spaarrekeningen sinds 3 jaar gemiddeld 1% van hun reële waarde verliezen door de inflatie? Met andere woorden: uw koopkracht daalt beetje bij beetje. Vandaar dat wij vinden dat het getuigt van gezond verstand en een goed beheer van zijn vermogen om zijn beleggingen te spreiden en een deel van het spaartegoed op middellange of lange termijn op de beurs te beleggen. De beurs geeft toegang tot bedrijven waarvan bepaalde deze opportuniteiten kunnen benutten. Bij TreeTop Asset Management bestuderen wij elke belegging nauwkeurig. Sinds onze oprichting hebben we ons dankzij de zelfbeheersing, de expertise en de grote reactiesnelheid van onze beheerders altijd heel snel kunnen herpakken. Zo wisten we crisissen om te zetten in kansen in plaats van in trauma's.

Is de spaarrekening echt een veilige waarde?

De belegger die het gemiddeld aandelenrendement op lange termijn bekijkt, zal vaststellen dat die in het algemeen hoger ligt dan andere activaklassen. Het is dus wel degelijk interessant om te beleggen op de beurs. Wanneer we daarentegen de jaarlijkse beursrendementen bekijken, merken we op dat deze zeer volatiel zijn. Het is deze sterke volatiliteit die de belegger angstig en twijfelachtig maakt ten opzichte van de beursmarkten en die hem weerhoudt om de eerste stap op de beurs te wagen.

Bijvoorbeeld, over een periode van 10 jaar gaande van 31 december 2005 tot 31 december 2015, was het slechtste beursjaar dat van de financiële crisis van 2008. De MSCI All Country World Index (ACWI) verloor 39% van zijn waardering (in euro’s): een van de belangrijkste dalingen sinds de crisis van 1929. Maar in de loop van deze 10 jaren waren er ook 8 positieve beursjaren waarvan 4 jaren met jaarlijkse rendementen van meer dan 15% per jaar. Globaal gezien bedroeg het actuariële rendement van de ACWI tijdens deze periode van 10 jaar 6.25% per jaar. De belegger die de moed gehad heeft om belegd te blijven heeft zijn kapitaal praktisch kunnen verdubbelen op 10 jaar (+83%).

Wat moeten we hiervan onthouden? Het is wel degelijk interessant om te beleggen op de beurs maar crisissen zullen er altijd deel van uitmaken. Het tegenovergestelde zeggen zou liegen zijn. Er zullen altijd “goede” en “zwakke” beursjaren zijn MAAR… niemand kan in het begin van het jaar met zekerheid voorspellen of het een goed of een slecht jaar wordt. In deze context is de beste manier om te genieten van het gemiddeld rendement van de beurs: ten eerste elk jaar belegd zijn in de beurs, en dus beleggen op lange termijn, en ten tweede wereldwijd beleggen.

De belegger die schrik heeft van de impact van de crisissen op zijn kapitaal hoeft niet noodzakelijk te vluchten van de beurs. Hij belegt beter een minder belangrijk aandeel van zijn kapitaal op de beurs maar belegd blijven op elk moment. Hij moet ook vermijden om het “beste” moment te zoeken om te kopen want dan zou hij enkel beleggen wanneer hij vertrouwen heeft gewonnen (na opeenvolgende stijgingen waarvan hij niet genoten heeft) en vervolgens verkopen wanneer de markten gedaald zijn. De beurs hoort thuis in een gespreide portefeuille maar moet beschouwd worden op lange termijn.

Er zijn twee soorten kosten: kosten verbonden aan het TreeTop Online platform en kosten gerelateerd aan de verschillende fondsen. 

Kosten verbonden aan het TreeTop Online platform

 • Makelaarsloon van 9 euro per transactie via TreeTop Online

Geen makelaarsloon bij een beleggingsplan

 • Geen bewaarloon
   
 • Geen beheerskosten op een belegging
   
 • Er zijn geen instapkosten van toepassing voor een inschrijving op actief beheerde fondsen via TreeTop Online of via een beheersmandaat, een overeenkomst van beleggingsadvies of een mandaat voor het ontvangen en doorgeven van orders afgesloten bij TreeTop Asset Management Belgium

  Voor de indexfondsen, betaalt u enkel de instapkost van 0,1% ten gunste van het compartiment.

Kosten gerelateerd aan de fondsen

De fondsen beheerd/verdeeld door TreeTop brengen kosten mee gelinkt aan hun courant beheer. De aard van deze kosten wordt toegelicht in hun prospectus en een schatting ervan wordt gegeven in de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). De EBI van de fondsen beheerd/verdeeld door TreeTop zijn beschikbaar op onze webpagina.

Gelieve te noteren dat deze kosten afgetrokken worden van de beleggingen in het fonds beheerd/verdeeld door TreeTop en niet van uw TreeTop Online rekening.