Ondergewaardeerde aandelen die een versnelling van hun winstgroei vertonen bieden het beste rendement. Een strikte toepassing van deze filosofie helpt onze portefeuille te presteren doorheen de verschillende economische cycli. Peter Robson

Zijn beleggingsfilosofie

Fundamenteel in Peters benadering is het geloof dat versnelde winstgroei het beste absolute rendement oplevert. Peter heeft zijn portefeuille opgebouwd door 50 tot 70 aandelen te selecteren van bedrijven die dit patroon voor versnelde winstgroei vertonen en die actief zijn in sectoren en markten die hij gunstig acht. Naast deze selectieve benadering zorgt hij ervoor dat zijn portefeuille globaal wordt belegd, zodat de risico's geminimaliseerd worden.

Beroepsloopbaan

Peter heeft meer dan 30 jaar ervaring als beheerder van fondsen in globale aandelenmarkten. Hij begon zijn loopbaan in 1987 bij BZW Investment Management. Voordat Peter in 2007 bij TreeTop Asset Management aan de slag ging, was hij partner bij TT International, een befaamde institutionele fondsbeheerder op de Beurs van Londen, waar hij verantwoordelijk was voor investeringen in Azië. Voordien was Peter verantwoordelijk voor de 'Global Select'-strategie bij Oechsle International in Boston, van 2000 tot 2004.

U bent nog niet klaar om te beleggen?

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en volg zo samen met TreeTop het beleggingsuniversum.

Zo leert u:

  • Hoe de Beurs werkt
  • Het standpunt van onze experts over een algemeen nieuwsfeit
  • TreeTop beter te kennen