Elke familie is uniek. Logisch dat elke oplossing dat ook is.

De geschiedenis van een familie, haar samenstelling en haar vermogenssituatie zijn volledig uniek. De organisatie van de vermogensoverdracht is dan ook een complexe aangelegenheid. Daarom raden we u aan een beroep te doen op onze experts en gespecialiseerde advocaten.

Door een goed advies kunt u uw vermogen in de beste omstandigheden en in alle sereniteit overdragen.

Uw vermogen is vaak het resultaat van een heel leven werken. Naast roerende en onroerende goederen kan het ook bestaan uit een bedrijf en uiteenlopende activa. Samen met experts begeleiden we u zodat alle financiële en fiscale aspecten, uw familiesituatie én uw wensen in rekening gebracht worden met het oog op een globale aanpak en oplossingen voor een succesvolle vermogensoverdracht.

Een paar voorbeelden ter verduidelijking

Zijn vermogen rechtstreeks legateren aan de kleinkinderen

De situatie van de familie Vanbelle

Jan heeft een zoon Pieter. Die laatste heeft vier kinderen.

Jan, die 86 is, en Pieter, die 61 jaar oud is, zijn het erover eens om 4/5e van de nalatenschap van Jan rechtstreeks te legateren aan de vier kleinkinderen.

Idealiter voorziet Jan deze overdracht in zijn testament. Als Pieter bij het overlijden van Jan inderdaad niet zijn erfdeel claimt, zal elk kleinkind 1/5e kunnen ontvangen van de nalatenschap van Jan, en maar successierechten betalen op dat 1/5e. Bij overlijden van Pieter zal er niets meer verschuldigd zijn op dat nagelaten bedrag. Er is dus een dubbel fiscaal voordeel.

Zijn successie plannen in het kader van een tweede huwelijk

De situatie van de familie Goubert

De heer Goubert heeft geen kinderen. Hij wil trouwen met een dame die drie kinderen heeft. Hij wil zijn huis met een waarde van 500.000 euro overdragen aan zijn vrouw en aan haar kinderen.

In dat geval kan het advies zijn om te huwen met gemeenschap van goederen en zijn huis in die gemeenschap onder te brengen.

Als hij overlijdt, zal zijn vermogen in volle eigendom overdragen worden aan de langstlevende echtgenoot/echtgenote (als de erflater geen nakomelingen heeft, erft de langstlevende echtgenoot/echtgenote in volle eigendom het aandeel van de erflater in de gemeenschap) en zal die slechts belast worden op de helft van dat vermogen.

Merk op dat deze oplossing voordelig vervangen kan worden door de Vlaamse regelgeving die voorziet dat de successierechten zoals die gelden tussen ouders en kinderen ook van toepassing zijn op kinderen van de echtgenoot/echtgenote.


De problematiek van een successie van goederen waarvan de waarde kan fluctueren

De situatie van de familie Peeters

De erflater heeft twee kinderen, Fien en Jasper. Hij laat 900.000 euro aan bezittingen en 200.000 euro aan schulden na. Tijdens zijn leven gaf hij in 1980 200.000 euro in liquiditeiten aan zijn zus An en in 1981 een handelsfonds met een waarde op dat moment van 400.00 euro en van 600.000 euro bij zijn overlijden aan zijn broer Luc.

De kinderen kunnen 2/3e opeisen van de bezittingen van hun vader, met name (900.000 euro - 200.000 euro + 200.000 euro + 600.000 euro) x 2/3 = 1.000.000 euro. Het beschikbare gedeelte bedraagt 1/3e, of 500.000 euro. De broer en de zus hebben samen 800.000 euro (200.000 + 600.000 euro) ontvangen, dus 300.000 euro te veel. De schenkingen moeten dus gereduceerd worden. Gezien eerst de laatste schenking gereduceerd moet worden, is het de broer die 300.000 euro aan de kinderen van de erflater zal moeten. De zus mag houden wat ze ontving.

In dit voorbeeld zal de situatie voor Luc catastrofaal zijn omdat hij omwille van het handelsfonds van 400.000 een bedrag van 300.000 euro terug moet betalen bij overlijden van zijn broer. Meer nog: hij zal intresten verschuldigd zijn van de dag van het overlijden tot de dag van de wedersamenstelling van de goederen, als de vordering om vermindering is ingediend binnen het jaar, of bij gebrek daaraan, vanaf de dag van de vordering om vermindering.

Dit geval toont aan dat het soms nadelig, of zelfs gevaarlijk, kan zijn om goederen te ontvangen waarvan de waarde kan fluctueren.

Leer alles o​ver​ het ​beleggingsuniversum. Ontvang elke maand onze nieuwsbrief in uw​ ​inbox.

Ik schrijf mij in

+32 2 613 15 30Van maandag tot vrijdag. Van 9 tot 18 uur.

U bent nog niet klaar om te beleggen?

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en volg zo samen met TreeTop het beleggingsuniversum.

Zo leert u:

  • Hoe de Beurs werkt
  • Het standpunt van onze experts over een algemeen nieuwsfeit
  • TreeTop beter te kennen